Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
VincomTower, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

 

TT CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CẤP LÃNH ĐẠO:
(Từ cấp Trưởng, Phó các phòng Ban đến CTHĐQT, Phó CTHĐQT)
Thời lượng (buổi)
1 Nghệ thuật lãnh đạo & tạo động lực cho nhân viên 4
2 Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quán lý cấp trung 10
3 Chiến lược Doanh nghiệp 4
4 Xây dựng hệ thống Quản lý Doanh nghiệp 4
5 Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp 4
6 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo 4
7 Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo 4
8 Quản trị Tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo 4
9 Đánh giá thực trạng & hệ thống đòn bẩy tài chính trong Doanh nghiệp 4
10 Quản trị nhân sự hiện đại 4
11 Hệ thống dòng tiền 4
12 Quản trị rủi ro & Quản trị sự thay đổi 4
13 Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột 4
14 Định hướng các phương thức văn hóa vào kinh doanh 4
TT CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN: Thời lượng (buổi)
A CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SALES & BỔ TRỢ KINH DOANH
1 Nâng cao kỹ năng nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên 4
2 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên 4
3 Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lí cấp trung 4
4 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4
5 Kỹ năng hoạch định chiến lược cho công ty 4
6 Kỹ năng giám sát bán hàng 4
7 Kỹ năng viết thư thương mại 2
8 Kỹ năng giải quyết xung đột 4
9 Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự 4
10 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 4
11 Phân công, phân nhiệm và ủy thác công việc 4
12 Kỹ năng quản trị sự thay đổi 4
13 Kỹ năng tư duy chiến lược gắn kết & phát triển khách hàng 4
14 Phương pháp tư duy và ra quyết định 4
15 Kỹ năng quản lý cuộc họp 4
16 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4
17 Kỹ năng đàm phán & thương lượng 4
18 Kỹ năng thuyết trình 4
19 Làm thế nào để xây dựng đội ngũ bán hàng năng động? 4
20 Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch Marketing 4
21 Quản lý dự án Marketing 4
22 Nghiên cứu thị trường 4
23 Phân tích thông tin cho quyết định Marketing 4
24 Quản trị thương hiệu 4
25 Hỗ trợ thương mại 4
26 Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng 4
27 Hành vi người tiêu dùng 4
28 Quản lý bán hàng 4
29 Giám sát bán hàng chuyên nghiệp 4
30 Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 4
31 Phương pháp thu hút khách hàng, thẩm định lòng tin 4
32 Nghệ thuật thiết lập, xác định, gợi mở nhu cầu khách hàng 4
33 Nâng cao kỹ năng bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu bán hàng 4
34 Kỹ năng phân tích nhận dạng khách hàng tiềm năng 4
35 Chiến lược bán hàng thời hội nhập 4
36 Kỹ năng thu hồi công nợ khách hàng chuyên nghiệp 4
37 Đàm phán trong bán hàng hiệu quả 4
B DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT & VẬN HÀNH
1 Chiến lược và kế hoạch sản xuất 4
2 Quản lý sản xuất 2
3 Quản lý chất lượng 4
4 Quản lý hậu cần sản xuất 4
5 Quản trị Lean trong sản xuất 4
6 Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến 4
7 Quản lý đội ngũ trong sản xuất 4
8 Kiểm soát chi phí trong sản xuất 4
9 Đánh giá nhân sự trong sản xuất 4
10 Quản lý con người 4
11 Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất 4
12 Kỹ năng huấn luyện & truyền kinh nghiệm 6
C DÀNH CHO BỘ PHẬN NHÂN SỰ & NHÂN LỰC
1 Chiến lược nhân sự 4
2 Tuyển dụng nhân sự 4
3 Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực 4
4 Pháp luật hiện hành về lao động 4
5 Kỹ năng phỏng vấn & tuyển chọn nhân sự 4
6 Quản lý nhân tài 4
7 Lương và chế độ đãi ngộ 4
8 Kỹ năng giải quyết xung đột 2
9 Văn hóa doanh nghiệp 4
10 Kỹ năng dùng, giữ, sa thải nhân sự 4
D DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH & KẾ TOÁN
1 Chiến lược tài chính 4
2 Quản lý & kiểm soát tài chính 4
3 Tài chính doanh nghiệp 4
4 Phân tích tài chính và hoạch định đầu tư 4
5 Chiến lược đầu tư 4
6 Hệ thống thuế doanh nghiệp 4
7 Kế toán quản trị 4
8 Thị trường chứng khoán 4
9 Phân tích đầu tư vốn 4
10 Phân tích báo cáo tài chính 4
11 Phân tích đầu tư nợ 4
12 Chuẩn mực kế toán & báo cáo tài chính 6
E DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
1 Năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung 6
2 Nâng cao năng lực lãnh đạo 4
3 Quản trị đội ngũ 4
4 Lãnh đạo & phát triển nhân viên 4
5 Lập kế hoạch hành động & báo cáo thực hiện 4
6 Quản trị dự án 4
7 Kỹ năng tư duy chiến lược 4
Quay lại
Bài viết khác
Trở về đầu trang
1
Bạn cần hỗ trợ?