Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
Lầu 4, Vietphone Building, 64 Võ Thị Sáu, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Cố vấn doanh nghiệp
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
THS. Tạ Thị Phước Thạnh 0
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
Chuyên gia Lê Đại Ngọc0
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
THS. Hồ Minh Chính0
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
Ông Robert Trần 0
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
THS. Tạ Thị Phước Thạnh 1
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
Chuyên gia Lê Đại Ngọc1
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
THS. Hồ Minh Chính1
Cố vấn đào tạo Học Viện Doanh Nhân BSC, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân sự Toàn Cầu, Nguyên Giám đốc kinh doanh công ty May AD, Nguyên Trưởng phòng nhân sự công ty VietAd, Chuyên gia giảng dạy Kỹ năng lãnh đạo,...
Xem thêm >
Ông Robert Trần 1
0
KHÓA HỌC THÀNH CÔNG
0
HỌC VIÊN HÀI LÒNG
0
GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN
0
ĐỐI TÁC
Ý Kiến học viên
Trở về đầu trang
1
Bạn cần hỗ trợ?