Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
Lầu 4, Vietphone Building, 64 Võ Thị Sáu, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
CHECKLIST NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA SALE TRONG MẮT KHÁCH HÀNG

Tiếp cận: Liệu khách hàng có tìm đến bạn để họp và tìm hiểu hay bạn chủ yếu làm việc với những người quyết định ở mức độ thấp?

Khám phá và thuyết trình: Bạn có đặt những câu hỏi sâu sắc để mang lại giá trị hay chỉ đặt một số câu hỏi để hoàn thành báo giá theo những bài thuyết trình lặp đi lặp lại?

Xử lý phản đối: Bạn đã dự đoán được những phản đối từ khách hàng và chuẩn bị giải pháp, hay sự phản đối khiến bạn bất ngờ?

Theo dõi và hoàn thành: Bạn có vượt qua mong đợi để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình làm việc hay chỉ kiểm tra các bước tiêu chuẩn?

Phong cách giao tiếp: Bạn có dễ dàng nhận biết và thích nghi với phong cách hành vi của khách hàng hay gặp khó khăn trong việc tạo mối quan hệ chất lượng với tất cả các bên liên quan trong tổ chức của khách hàng?

Mạng xã hội: Bạn có mặt chuyên nghiệp trên mạng xã hội? Bạn chia sẻ nội dung liên quan trên các nền tảng khác nhau hay chỉ gửi email thỉnh thoảng?

Xem xét kết quả với từng thành viên trong đội ngũ một cách cá nhân và xác định một kỹ năng để hoàn thiện. Sau khi kỹ năng đó đã được cải thiện, tiến hành làm việc trên lĩnh vực tiếp theo mà cần cải thiện cho đến khi tất cả mọi người trong đội của bạn chuyển từ "đại diện nhà cung cấp" thành "cố vấn đáng tin cậy".

Trở về đầu trang
1
Bạn cần hỗ trợ?