Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
VincomTower, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
GV. Ngô Đình Đức
  • Founder & CEO – Công ty CP Tư Vấn Phát Triển Tổ Chức Thực Tiễn (POCD)
  • Thành viên HĐQT Saki Group – Phụ Trách Chiến Lược & Phát Triển Tổ chức
  • Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Le & Associates kiêm Tư Vấn Trưởng
  • Phó Tổng Gíam đốc Công ty Đại Phương Đông – Phụ trách Sales & Marketing
  • Giám đốc Kinh Doanh – Akzo Nobel Coatings Vietnam

Sở hữu TÂM THỨC đủ đầy để nâng cao năng lực LÃNH ĐẠO 

Khóa học nổi bật
BÍ QUYẾT ĐẢO CHIỀU - PHONG CÁCH CHỐT SALES BỀN VỮNG
Học phí: 3,500,000đ 4,500,000đ
Khai giảng: 30 tháng 11, 2019
NÂNG CAO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 5 SAO
Học phí: 4,000,000đ 5,000,000đ
Khai giảng: 20 tháng 11, 2019
Hồ Chí Minh, Hà Nội
Xem chi tiết
LEADERSHIP - TINH HOA LÃNH ĐẠO
Học phí: 7,500,000đ 9,000,000đ
Khai giảng: 22 tháng 10, 2019
XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG & CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ THEO 3P
Học phí: 4,000,000đ 5,000,000đ
Khai giảng: 22 tháng 10, 2019
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI
Học phí: 4,000,000đ 5,000,000đ
Khai giảng: 15 tháng 10, 2019
Trở về đầu trang