Học viện doanh nhân
0886489888
daotao@bscedu.vn
Lầu 4, Vietphone Building, 64 Võ Thị Sáu, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
E-BOOK CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC

Nếu bạn có trách nhiệm truyền đạt một chương trình thay đổi hoặc sáng kiến mới, bạn có thể sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về nó từ nhóm của bạn. Một số sẽ là những câu hỏi chung về bản chất của sự thay đổi và tác động của nó, và những người khác sẽ nói nhiều hơn về khả năng chống lại sự thay đổi. Cho nhân viên cơ hội để hỏi những câu hỏi này - và đưa ra quan điểm của họ - là một phần quan trọng của sự thay đổi thành công.

Mọi người sẽ tìm kiếm thông tin và trấn an. Vì vậy, nó rất quan trọng, bạn đã chuẩn bị tốt và có thể tự tin xử lý các câu hỏi của họ. Hướng dẫn này bao gồm 10 câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người có thể hỏi về sự thay đổi. Và cung cấp lời khuyên để giúp bạn đưa ra câu trả lời trước.

Khi nào nên sử dụng hướng dẫn này

• Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để liên lạc với nhóm của bạn về sự thay đổi trong tổ chức, nhóm hoặc bộ phận của bạn. Và như một công cụ tham khảo để đảm bảo bạn đã coi mỗi khu vực là một phần của bài thuyết trình hoặc tóm tắt của bạn.

• Nó được sử dụng tốt nhất khi bắt đầu một chương trình hoặc sáng kiến thay đổi, như là một phần trong sự chuẩn bị của bạn để nói với một nhóm người về sự thay đổi lần đầu tiên.

• Bạn cũng có thể sử dụng nó với các thành viên trong nhóm, những người cần hỗ trợ trực tiếp.

Câu hỏi gợi ý

Đây là những câu hỏi rất có thể nhân viên sẽ hỏi khi lần đầu tiên nghe về một sáng kiến thay đổi hoặc chương trình theo kế hoạch.

Trở về đầu trang
1
Bạn cần hỗ trợ?